Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-07

RK-36-2017-07.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-36-2017-07
NázevPříspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - soutěž Trofej Philippa Milla v Remeši
Zpracoval J. Skála
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuNa základě partnerství s regionem Grand Est ve Francii (navazujícího na spolupráci se Champagne-Ardenne) byl Kraj Vysočina osloven s nabídkou nominovat jednu ze svých hotelových škol do mezinárodního kola soutěže Trofej Philippa Milla, které se bude konat dne 20. listopadu 2017 v Remeši. Philippe Mille je šéfkuchař v restauraci zámeckého hotelu Domaine Les Crayeres v Remeši a držitel ocenění Nejlepší pracovník Francie za rok 2011. Soutěžní tým se skládá ze dvou soutěžících, studentů hotelové školy, a dvou učitelů školy jako odborného pedagogického doprovodu a tlumočníka.
Této soutěže se v roce 2013 úspěšně zúčastnil tým z hotelové školy v Třebíči, v roce 2015 z hotelové školy v Havlíčkově Brodě a v roce 2016 z OA, SZŠ a SOŠ služeb Jihlava.
Pro letošní rok byla k reprezentaci Kraje Vysočina na této soutěži na základě svých výsledků vybrána a oslovena v konzultaci s radní Kraje Vysočina Janou Fialovou opět Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč.
Škola zažádala o příspěvek na financování přípravy soutěže, režijních nákladů, nákupu surovin na přípravu i na samotnou soutěž ve výši 33 960 Kč. Do této částky není zahrnut nákup drobného inventáře, o nějž hotelová škola také žádala, který však není obvykle v souvislosti se soutěžemi tímto způsobem hrazen.
V rozpočtu kraje, v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) jsou zahrnuty finanční prostředky i na soutěže pořádané partnerskými regiony.
Návrh řešení Vyslání soutěžního týmu z hotelové školy v Třebíči na mezinárodní gastronomickou soutěž lze vnímat jako výjimečnou příležitost pro tuto školu a její studenty, stejně jako dobrou reprezentaci Kraje Vysočina na mezinárodní scéně v oblasti středního školství a gastronomie.
Z těchto důvodů navrhuje odbor sekretariátu hejtmana financovat náklady spojené se zajištěním přípravy týmu na soutěž Trofej Philippa Milla formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč o částku 33 960 Kč.
Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor školství, mládeže a sportu: OŠMS doporučuje poskytnutí finanční podpory. Jedná se o dlouhodobou aktivitu v rámci spolupráce s francouzským regionem. Školy se na akci střídají a jejich pravidelný kontakt se špičkovými zahraničními partnery pozitivně rozšiřuje jejich pohled na současné pojetí gastronomie.

Odbor ekonomický: Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 je počítáno s finančními prostředky na zajištění spolupráce s partnerskými regiony.

Odbor informatiky: Příspěvek na provoz je evidován v systému eDotace - O02035.0007.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Sirotčí 63/4, 674 01 Třebíč, IČO: 66610699, o částku 33 960 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s účastí na soutěži Trofej Philippa Milla ve Francii v Remeši.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz