Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-06

RK-36-2017-06.doc  RK-36-2017-06pr01.pdf  RK-36-2017-06pr02.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-36-2017-06
NázevUzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Centrum Vysočina
Zpracoval O. Rázl
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 27. 6. 2017 usnesením č. 1193/22/2017/RK rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč obecně prospěšné společnosti Centrum Vysočina na realizaci akce Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského 2017 na základě smlouvy o poskytnutí dotace viz materiál RK-36-2017-06, př. 1.
Příjemce v průběhu letošního roku změnil číslo účtu, proto je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě. Předmětem dodatku je oprava čísla účtu příjemce. Dodatek smlouvy je obsahem materiálu RK-36-2017-06, př. 2.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace pro CENTRUM VYSOČINA, o.p.s., Beckovského 1874, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 27470148 dle materiály RK-36-2017-06, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-36-2017-06, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 1. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz