Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-05

RK-36-2017-05.doc  RK-36-2017-05pr01.pdf  RK-36-2017-05pr02.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-36-2017-05
NázevUzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace Městskému kulturnímu středisku v Náměšti nad Oslavou
Zpracoval O. Rázl
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 27. 6. 2017 usnesením č. 1193/22/2017/RK rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč Městskému kulturnímu středisku v Náměšti nad Oslavou na realizaci akce Festival Folkové prázdniny 2017 na základě smlouvy o poskytnutí dotace viz materiál RK-36-2017-05, př. 1.
Vzhledem k tomu, že rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, musí být dotace vyplacena na účet města Náměšť nad Oslavou.
V žádosti o poskytnutí dotace ze dne 3. 8. 2016 bylo chybně uvedené číslo účtu Městského kulturního střediska v Náměšti nad Oslavou. Proto je předmětem dodatku oprava čísla účtu příjemce. Dodatek smlouvy je obsahem materiálu RK-36-2017-05, př. 2.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Městské a kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, Masarykovo nám. 100, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 18127746 dle materiály RK-36-2017-05, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-36-2017-05, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 1. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz