Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-04

RK-36-2017-04.doc  RK-36-2017-04pr01.doc  RK-36-2017-04pr02.doc  RK-36-2017-04pr03.xls  RK-36-2017-04pr04.doc  RK-36-2017-04pr05.xls
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-36-2017-04
NázevSmlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv
Zpracoval D. Rudiková, P. Pavlinec
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuZákon o registru smluv byl přijat jako zákon č. 340/2015 Sb. Ministerstvo vnitra ČR je správcem registru smluv, který je informačním systémem veřejné správy a slouží k uveřejňování smluv. Uvedený systém realizuje MVČR v rámci projektu Informační systém registru smluv (ISRS).
Od července roku 2016 na základě smlouvy o spolupráci schválené radou kraje usnesením č. 1020/20/2016/RK zajišťuje technické prostředí pro provoz ISRS pro MVČR Kraj Vysočina a Plzeňský kraj. Platnost této smlouvy skončila dne 31. 8. 2017.
Další zajištění provozu ISRS bylo delegováno na Národní agenturu pro komunikační a informační technologie, s. p. (NAKIT) a byla uzavřena smlouva platná do 30. 11. 2017.
Návrh řešení Kraj Vysočina se dohodl s Ministerstvem vnitra na další vzájemné spolupráci při technickém zabezpečení provozu Informačního systému registru smluv. Na základě této skutečnosti NAKIT navrhuje uzavřít smlouvu o spolupráci od 01. 12. 2017 do 30. 11. 2018. Spolupráce bude spočívat v tom, že Kraj vyčlení pro projekt nezbytné technické prostředky Technologického centra (TCK), zejména v podobě příslušných virtuální serverů a datových úložišť.
Ve smlouvě o spolupráci, která je uvedena v materiálu RK-36-2017-04, př. 1, jsou upřesněny i platby za instalaci a zabezpečení provozu technických zařízení Informačního systému registru smluv a za běžný provoz služby.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
RK-36-2017-04, př.2 - Příloha č. 1- Katalog služeb - katalogové listy
RK-36-2017-04, př.3 - Příloha č. 2 - Popis poskytovaných služeb
RK-36-2017-04, př.4 - Příloha č. 3 - Seznam prvků systému
RK-36-2017-04, př.5 - Příloha č. 4 - Výkaz pro SLA

Příjmy z přiložené smlouvy budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2018 a stejná částka snížená o DPH bude součástí výdajů kapitoly informatiky též v roce 2018 a bude sloužit pro krytí nákladů souvisejících s provozem ISRS v TCK, zejména pak zajištění nonstop dohledu nad infrastrukturou.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv dle materiálu RK-36-2017-04, př. 1 včetně příloh smlouvy.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 1. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz