Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 32/2017, které se bude konat dne 10.10.2017 v 7:45 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2017
2. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-32-2017-02)
3. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-32-2017-03)
4. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání XIV. Kongres České společnosti chirurgie ruky a III. Kongres České společnosti terapie ruky
    ( S. Měrtlová, RK-32-2017-04)
5. Mezistátní spolupráce při zabezpečení obyvatel pohraničního regionu v rámci zásahů záchranné služby
    ( J. Běhounek, RK-32-2017-05)
6. FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV1559.0011
    ( L. Seidl, RK-32-2017-06)
7. 27. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
    ( L. Seidl, RK-32-2017-07)
8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Jablonci nad Nisou
    ( L. Seidl, RK-32-2017-08)
9. FOND VYSOČINY - změna usnesení v rámci GP Klenotnice Vysočiny 2017
    ( L. Seidl, RK-32-2017-09)
10. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( K. Ubr, RK-32-2017-10)
11. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
    ( V. Švarcová, RK-32-2017-11)
12. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/353 Nové Veselí - obchvat, PD
    ( H. Strnadová, RK-32-2017-12)
13. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba (Studnice - Telč), PD
    ( H. Strnadová, RK-32-2017-13)
14. Veřejná zakázka na služby: II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD
    ( H. Strnadová, RK-32-2017-14)
15. Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě a změna účelu použití příspěvku na provoz pro KSÚSV, příspěvkovou organizaci na rok 2017
    ( H. Strnadová, RK-32-2017-15)
16. Koupě pozemků v k. ú. a obci Čejov
    ( P. Kolář, RK-32-2017-16)
17. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/112 Telč - Želetava
    ( P. Kolář, RK-32-2017-17)
18. Majetkoprávní příprava stavby II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602
    ( P. Kolář, RK-32-2017-18)
19. Koupě pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obci Ostrov
    ( P. Kolář, RK-32-2017-19)
20. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-32-2017-20)
21. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-32-2017-21)
22. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
    ( P. Kolář, RK-32-2017-22)
23. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
    ( P. Kolář, RK-32-2017-23)
24. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
    ( P. Kolář, RK-32-2017-24)
25. Prodej a darování nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
    ( P. Kolář, RK-32-2017-25)
26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
    ( A. Krištofová, RK-32-2017-26)
27. Monitorovací zpráva k projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
    ( I. Fryšová, RK-32-2017-27)
28. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Revitalizace parku Nové Syrovice a Revitalizace parku Velké Meziříčí
    ( E. Horná, RK-32-2017-28)
29. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Šebeň a jejího ochranného pásma
    ( E. Horná, RK-32-2017-29)
30. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Staré duby a jejího ochranného pásma
    ( E. Horná, RK-32-2017-30)
31. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz