Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2017-18

RK-32-2017-18.doc  RK-32-2017-18pr01.doc  RK-32-2017-18pr02.pdf  RK-32-2017-18pr02a.pdf
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-32-2017-18
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší majetkoprávní přípravu stavební akce II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602, která bude realizována v k. ú. Kozlov u Jihlavy a v k. ú. Otín nad Jihlavou.
Investorem akce bude Kraj Vysočina. Jedná se o rekonstrukci stávající silnice II. třídy mezi sjezdem z komunikace II/602 směrem k městysi Luka nad Jihlavou. Navrhovanými úpravami by mělo dojít k rozšíření vozovky a úpravě poloměru oblouků.
V současné době jsou smluvní vztahy uzavřeny téměř se všemi dotčenými vlastníky, zbývá uzavřít nájemní smlouvu s vlastníkem - Lesy České republiky, s. p. (bylo nutné vyčkat na vydání územního rozhodnutí a následně na vydání rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků z PUPFL, neboť to je jednou z podmínek uzavření smlouvy). Jedná se o části pozemků par. č. 1146/1 a 1146/2 v k. ú. Kozlov u Jihlav a obci Kozlov.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s Lesy České republiky, s. p. smlouvu nájemní dle materiálu RK-32-2017-18, př. 1. Nájemné je pronajímatelem požadováno ve výši 11/Kč/m2/rok.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít nájemní smlouvu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a oprávněným hospodařit s majetkem státu - Lesy České republiky, s. p., se sídlem se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, na straně pronajímatele, smlouvu nájemní dle materiálu RK-32-2017-18, př. 1 na části pozemků par. č. 1146/1 a 1146/2 v k. ú. Kozlov u Jihlavy pro stavební akci II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602 .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz