Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2017-05

RK-32-2017-05.doc  RK-32-2017-05pr01.doc  RK-32-2017-05pr02.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-32-2017-05
NázevMezistátní spolupráce při zabezpečení obyvatel pohraničního regionu v rámci zásahů záchranné služby
Zpracoval S. Měrtlová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuDne 21. ledna 2016 byla podepsána rámcová smlouva mezi Českou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v rámci zdravotnické záchranné služby. V návaznosti na tuto rámcovou smlouvu byla podepsána dne 30. září 2016 smlouva o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem a dne 12. října 2016 smlouva o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Dolním Rakouskem.
Dne 22. listopadu 2016 se svým dopisem obrátil zemský hejtman Dolního Rakouska na hejtmana Kraje Vysočina ve věci zabezpečení obyvatel pohraničního regionu v oblasti záchranné služby. Přestože Kraj Vysočina nemá společnou hranici s Dolním Rakouskem, na základě spolupráce s kraji Jihomoravským a Jihočeským zajišťuje část příhraničních oblastí. Z tohoto důvodu navrhl zemský hejtman Dolního Rakouska uzavření dohody o spolupráci také mezi Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem.
Návrh řešení Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, navrhla znění dohody o pomoci při zajišťování přednemocniční neodkladné péče mezi Jihočeským krajem, Jihomoravským krajem, Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem. Odbor zdravotnictví zaslal znění návrhu smlouvy k připomínkám na Jihočeský a Jihomoravský kraj. Připomínky nebyly podány.
Rada kraje přijala dne 14. 3. 2017 usnesení č. RK 0464/10/2017/RK, kterým doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Jihočeským krajem, Jihomoravským krajem, Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem smlouvu o spolupráci při poskytování mezistátní spolupráce zdravotnické záchranné služby dle materiálu RK-10-2017-05, př. 1
Přestože nebyly ze strany krajů k návrhu smlouvy podány připomínky, při schvalování v ostatních krajích (včetně Dolní Rakouska) došlo k drobným úpravám textu smlouvy - viz RK-32-2017-05, př. 1.
Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje opětovně doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu mezi Jihočeským krajem, Jihomoravským krajem, Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem o spolupráci při poskytování mezistátní spolupráce zdravotnické záchranné služby dle materiálu RK-32-2017-05, př. 2, a to v upravené verzi.
StanoviskaZdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina souhlasí s předkládaným materiálem.
Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrhovaným řešením.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Jihočeským krajem, Jihomoravským krajem, Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem smlouvu o spolupráci při poskytování mezistátní spolupráce zdravotnické záchranné služby dle materiálu RK-32-2017-05, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz