Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2017-03

RK-32-2017-03.doc  RK-32-2017-03pr01.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-32-2017-03
NázevVýpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Štanclová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (dále také nemocnice ) požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce 4 kusů platebních terminálů POS Telium iCT220 Ethernet v účetní hodnotě 60 000 Kč. Doba výpůjčky je sjednána na dobu životnosti terminálů. Bližší podmínky výpůjčky obsahuje materiál RK-32-2017-03, př. 1.
Nemocnice jsou podle čl. 2 odst. 2 písm. b) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněny k uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu delší jednoho roku pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.
Návrh řešení Předmětem výpůjčky je majetek, který nemocnice potřebuje k zajištění účelu, ke kterému je zřízena. Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro nemocnici dle materiál RK-32-2017-03, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2017-03, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 20. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz