Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2017-39

RK-31-2017-39.doc  RK-31-2017-39pr01.pdf
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-31-2017-39
NázevSouhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
Zpracoval9 Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou pro: jednání rady kraje č. 31/2017 dne 3. 10. 2017 zpracovali: H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou (dále také škola ) o souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011.
Škola předložila návrh smlouvy o dlouhodobém nájmu tlakových lahví na technické plyny od firmy Messer Technogas s.r.o., Zelený pruh 99 čp. 1560, Praha 4. Tlakové lahve se plní oxidem uhličitým sloužícím k výrobě sycených nápojů k zajištění pitného režimu pro žáky při odborném výcviku ve školní sklářské huti.
Smlouva o nájmu se sjednává na dobu 3 let. Roční nájemné činí 2 620 Kč.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-31-2017-39, př. 1.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-31-2017-39, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlé nad Sázavou
Termín 1. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz