Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2017-29

RK-31-2017-29.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-31-2017-29
NázevNávrh na změnu usnesení 0675/13/2017/RK
Zpracoval M. Semotamová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0675/13/2017/RK rozhodla rada kraje mimo jiné uzavřít mezi Krajem Vysočina a Městem Humpolec smlouvu o zřízení služebnosti pro akci CTPark Humpolec II - Hala HU1 - inž. síť - vodovodní přípojka na pozemku par. č. 2490/4 v k. ú. Humpolec. Dne 22. 9. 2017 byla po urgencích ze strany OM doručena žádost o zrušení této smlouvy, ve které Město Humpolec žádá o zrušení schválené smlouvy o zřízení služebnosti.
Návrh řešení Odbor majetkový z výše popsaných důvodů navrhuje změnit usnesení 0675/13/2017/RK tak, že v materiálu RK-13-2017-56, př. 2 se zruší smlouva pod pořadovým číslem 9.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout změnit usnesení 0675/13/2017/RK.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0675/13/2017/RK tak, že v materiálu RK-13-2017-56, př. 2 se ruší žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v řádku pod pořadovým číslem 9.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz