Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2017-25

RK-31-2017-25.doc  RK-31-2017-25pr01.pdf  RK-31-2017-25pr01a.pdf
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-31-2017-25
NázevVýkup pozemku v k. ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší výkup pozemku zastavěného tělesem silnice III/13116. Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. tříd. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy.
Kraj Vysočina ve spolupráci s KSÚSV Havlíčkův Brod oslovil vlastníka pozemku par. č. 614/18 ostatní plocha, silnice o výměře 2331 m2 v k.ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec Obchodní-Brno s. r. o., náměstí Míru 793, 696 42 Vracov, IČO 02900840 s žádostí o odprodej tohoto pozemku zastavěného tělesem silnice III. třídy. Výše uvedená společnost souhlasila s odprodejem pozemku Kraji Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2 .
Návrh řešení OM navrhuje vykoupit pozemek par. č. 614/18 ostatní plocha, silnice o výměře 2331 m2 v k.ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2 . Výkupem dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu. Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje nabýt pozemek par. č. 614/18 ostatní plocha, silnice o výměře 2331 m2 v k.ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec za dohodnutou kupní cenu 233 100 Kč z vlastnictví Obchodní-Brno s. r. o., náměstí Míru 793, 696 42 Vracov, IČO 02900840 do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod souhlasí s výkupem výše uvedené silnice III. třídy. ODSH souhlasí také.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 614/18 ostatní plocha, silnice o výměře 2331 m2 v k. ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec za dohodnutou kupní cenu 233 100 Kč z vlastnictví Obchodní-Brno s. r. o., náměstí Míru 793, 696 42 Vracov, IČO 02900840 do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 7. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz