Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2017-20

RK-31-2017-20.doc  RK-31-2017-20pr01.xls
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-31-2017-20
NázevZpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2017
Zpracoval0 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2017 pro: jednání rady kraje č. 31/2017 dne 3. 10. 2017 zpracovaly: R. Paulíková, E. Vrtalová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuEkonomický odbor předkládá zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2017.
Návrh řešení Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2017 a má následujících 8 částí:
1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 8/2017
* včetně kapitoly Evropské projekty
2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 8/2017
* pouze kapitola Evropské projekty
3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 8/2017
* bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
4) Financování Kraje Vysočina za období 1 - 8/2017
5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 - 8/2017
6) Sociální fond za období 1 - 8/2017
7) Fond Vysočiny za období 1 - 8/2017
8) Fond strategických rezerv za období 1 - 8/2017
Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 31. 8. 2017.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2017.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 6. října 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz