Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2017-09

RK-31-2017-09.doc  RK-31-2017-09pr01.doc  RK-31-2017-09pr02.doc  RK-31-2017-09pr03.doc  RK-31-2017-09pr04.doc  RK-31-2017-09pr05.doc  RK-31-2017-09pr06.doc  RK-31-2017-09pr07.doc  RK-31-2017-09pr08.xls  RK-31-2017-09pr09.pdf  RK-31-2017-09pr10.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-31-2017-09
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Šalandová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina dne 16. 2. 2010 usnesením č. 0241/06/2010/RK vzala na vědomí návrh na stabilizaci zdravotnického personálu s cílem zabezpečit lidské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče ve zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina prostřednictvím stáží, stipendií a náborových příspěvků. Součástí podmínek stabilizace personálu je možnost poskytnutí náborového příspěvku novému zaměstnanci, a to za předpokladu předchozího uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku s budoucím zaměstnancem.
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, požádala o úhradu nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků ve výši 300 000 Kč pro lékařky a lékaře, kteří nastoupili do Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na oddělení kardiologie, radiologie a zobrazovacích metod a na infekční oddělení. Bližší informace jsou uvedeny v materiálech RK-31-2017-09, př. 1 - RK-31-2017-09, př. 7. Přehled celkem vyplacených stipendií a náborových příspěvků je uveden v materiálu RK-31-2017-09, př. 8.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví posoudil žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace se zřetelem k aktuálnímu personálnímu obsazení a doporučuje schválení úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků dle usnesení č. 0241/06/2010/RK. Obě podmínky pro úhradu nákladů spojených s výplatou náborových příspěvků, uzavření smluv o poskytnutí náborových příspěvků a uzavření pracovních smluv na dobu neurčitou, byly splněny. Na základě výše uvedených skutečností, odbor zdravotnictví vyplacení náborových příspěvků doporučuje.
StanoviskaOdbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01954-41 (materiál RK-31-2017-09, př. 9) pro Nemocnici Jihlava.

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 činí 9 796 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* poskytnutí náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2017-09, př. 1, RK-31-2017-09, př. 2, RK-31-2017-09, př. 3,
RK-31-2017-09, př. 4, RK-31-2017-09, př. 5, RK-31-2017-09, př. 6, RK-31-2017-09, př. 7;
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 300 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz