Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2017-06

RK-31-2017-06.doc  RK-31-2017-06pr01.pdf  RK-31-2017-06pr02.pdf
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-31-2017-06
NázevNadační příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Štanclová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) informovala o přijetí nadačního příspěvku od Nadačního fondu Lidé sobě na potřeby očního oddělení nemocnici ve výši 99 858 Kč.
Nemocnice uzavřela v roce 2000 Rámcovou smlouvu o poskytnutí nadačních příspěvků, na základě které za podmínek sjednaných ve smlouvě může být v průběhu trvání smlouvy poskytován nadační příspěvek formou realizační listiny, ve které bude uvedena výše příspěvku a účel jeho poskytnutí. Rámcová smlouva je obsažena v materiálu RK-31-2017-06, př. 1, realizační listina je obsažena v materiálu RK-31-2017-06, př. 2.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí peněžních účelových darů pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Předmětná Rámcová smlouva byla podepsána před účinností zákona č. 250/2000 Sb. a jedná se v případě poskytnutí nadačního příspěvku o plnění z již uzavřené smlouvy. S ohledem na skutečnost, že předmětné právní jednání za účinnosti stávající právní úpravy vyžaduje přechozí souhlas zřizovatele, předkládá odbor zdravotnictví přijetí nadačního příspěvku radě kraje na vědomí.
Návrh řešení Nadační příspěvek bude využit ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje vzít na vědomí přijetí nadačního příspěvku ve výši 99 858 Kč od Nadačního fondu Lidé sobě. Příslušnost rady kraje je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
přijetí nadačního příspěvku pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 99 858 Kč od Nadačního fondu Lidé sobě.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 15. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz