Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2017-03

RK-30-2017-03.doc  RK-30-2017-03pr01.doc  RK-30-2017-03pr02.pdf  RK-30-2017-03pr03.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-30-2017-03
NázevFond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0967/19/2016/RK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2016. Jedním ze schválených projektů byl projekt ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM - APLA - Vysočina o.s. - FV01577.0079 - Web APLA-Vysočina .
Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 26. 6. 2016 se subjektem: ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM - APLA - Vysočina o.s., IČ: 26652935 (příloha
č. RK-30-2017-03, př. 2), který ale 13. 1. 2017 změnil název a právní formu na subjekt: INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú., IČ: 26652935 (příloha č. RK-30-2017-03, př. 3).
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-30-2017-03, př. 2.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje nemá k návrhu usnesení připomínky. Dále ORR jakožto gestor Fondu Vysočiny upozorňuje na skutečnost, že garant výše uvedeného dotačního titulu v daném případě nepostupoval v souladu s článkem 6 smlouvy o poskytnutí dotace, když neproplatil dotaci ve stanoveném termínu. Termín pro proplacení dotace měl být nejpozději 31. března 2017.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-30-2017-03, př. 2.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz