Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2017-02

RK-30-2017-02.doc  RK-30-2017-02pr01.doc  RK-30-2017-02pr02.pdf
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-30-2017-02
NázevFond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0967/19/2016/RK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2016. Jedním ze schválených projektů byl projekt Základní školy Světlá nad Sázavou - FV01577.0041 - Bezpečnost
a archivace dat .
Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 14. 6. 2016 (příloha č. RK-30-2017-02, př. 2).
Vzhledem k tomu, že se jedná o příspěvkovou organizaci města, mají být schválené finanční prostředky poskytnuty prostřednictvím zřizovatele žadatele, Města Světlá nad Sázavou.
Ve smlouvě nebylo nedopatřením uvedeno bankovní spojení a číslo účtu Města Světlá nad Sázavou.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-30-2017-02, př. 2.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje nemá k návrhu usnesení připomínky. Dále ORR jakožto gestor Fondu Vysočiny upozorňuje na skutečnost, že garant výše uvedeného dotačního titulu v daném případě nepostupoval v souladu s článkem 6 smlouvy o poskytnutí dotace, když neproplatil dotaci ve stanoveném termínu. Termín pro proplacení dotace měl být nejpozději 30. červen 2017.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-30-2017-02, př. 2.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz