Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-62

RK-29-2017-62.doc  RK-29-2017-62pr01.doc  RK-29-2017-62pr02.doc  RK-29-2017-62pr03.doc  RK-29-2017-62pr04.doc  RK-29-2017-62pr05.doc  RK-29-2017-62pr06.doc  RK-29-2017-62pr07.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-29-2017-62
NázevUkončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká ukončení Smluv o poskytnutí dotace (dále také Smlouva ), které byly uzavřeny v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel dne 18. 8. 2017 a 29. 8. 2017 žádosti o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dohodou dle materiálu
RK-29-2017-62, př. 3 a RK-29-2017-62, př. 4.
Příjemci nečerpali dotaci dle Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-29-2017-62, př. 1 a RK-29-2017-62, př. 2 a nyní žádají o ukončení těchto smluv dohodou z důvodu nemožnosti splnění podmínek z jejich strany. Tímto krokem nedojde k ohrožení plnění závazků plynoucích Kraji Vysočina z Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené žádosti posoudil a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů RK-29-2017-62, př. 5 a RK-29-2017-62, př. 6.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-29-2017-62, př. 5 a RK-29-2017-62, př. 6.
Odpovědnost ORR
Termín 29. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz