Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-39

RK-29-2017-39.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-29-2017-39
NázevHavarijní pojištění vozidel Domova Lidmaň, příspěvkové organizace a Domova ve Věži, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší prodloužení havarijního pojištění vozidel, které překročí hranici stáří 10 let v měsíci listopadu 2017.
Domov ve Věži, příspěvková organizace, poskytuje pobytové sociální služby domova se zvláštním režimem a Domov Lidmaň, příspěvková organizace, poskytuje pobytové sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.
K zajištění převozu klientů k lékaři, na společenské a kulturní akce, ale také do práce a zajištění provozu zařízení, včetně zajištění sociálních šetření v domácnostech žadatelů o umístění, využívají příspěvkové organizace vozidla:
* Renault Trafic, 3J3 3747, datum první registrace 11/2007,
* Renault Trafic, 3J0 6140, datum první registrace 11/2007.
Vzhledem k jejich dobrému technickému stavu požádali oba ředitelé příspěvkových organizací o souhlas s prodloužením havarijního pojištění u těchto vozidel.
Havarijní pojištění motorových vozidel je uzavíráno se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8. Rada kraje schválila uzavření rámcové pojistné smlouvy, kde je stanoveno havarijní pojištění vozidel v rozsahu havárie, odcizení, živelné události a vandalismu pro všechna vozidla do stáří čtyř let, maximálně však podle potřeb každé organizace do stáří 10 let.
Výjimku z tohoto ustanovení, na základě které bude zahrnuto do pojištění vozidlo starší 10 let, uděluje rada kraje.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí s ohledem k technickému stavu vozidel, na jejich potřebu zajištění provozu organizace a využívání vozidel pro přepravu klientů, navrhuje pro uvedená vozidla schválit výjimku z příslušných ustanovení a umožnit jejich havarijní pojištění do 31. 12. 2020. Tento časový horizont bude dostatečný a umožní příspěvkové organizaci obnovit vozový park.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2020 pro vozidlo Domova Lidmaň, příspěvkové organizace Renault Trafic, 3J3 3747, datum první registrace 11/2007;

schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2020 pro vozidlo Domova ve Věži, příspěvkové organizace Renault Trafic, 3J0 6140, datum první registrace 11/2007.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz