Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-35

RK-29-2017-35.doc  RK-29-2017-35pr01.doc  RK-29-2017-35pr02.doc  RK-29-2017-35pr03.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-29-2017-35
NázevStanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval J. Dočkalová
Předkládá I. Hanáková Kosourová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina z důvodu postupu do vyššího platového stupně.
Ředitelky/ředitelé příspěvkových organizací, uvedení v materiálu RK-29-2017-35, př. 1, dosáhnou v měsíci říjnu 2017 délky započitatelné praxe, která je stanovena nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády ), jako podmínka pro postup do vyššího platového stupně. Platový tarif ve vyšším platovém stupni přísluší od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém je stanovené délky praxe dosaženo, tedy od 1. 10. 2017.
Návrh řešení Z důvodu postupu do vyššího platového stupně v souladu s § 4 nařízení vlády navrhuje oddělení řízení lidských zdrojů stanovit uvedeným ředitelkám/ředitelům plat dle materiálu
RK-29-2017-35, př. 2. Přílohu č. 1 materiálu RK-29-2017-35 tvoří přehled jednotlivých složek platu před a po navržené úpravě.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací dle materiálu RK-29-2017-35, př. 2.
Odpovědnost oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 30. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz