Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-30

RK-29-2017-30.doc  RK-29-2017-30pr01.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-29-2017-30
NázevZdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace - souhlas s uzavřením smlouvy o umístění AED pro Kraj Vysočina
Zpracoval J. Štanclová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuZdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, (dále také ZZS ) předložila návrh smlouvy o umístění automatického bifázického externího defibrilátoru (dále jen AED ) v prostorách sídla Kraje Vysočina. Pořizovací hodnota AED je 30 129 Kč, pořizovací cena úložného boxu je 3 980,90 Kč. Zařízení bude umístěno v prostorách budovy sídla Kraje Vysočina. Sjednaná doba umístění je na dobu životnosti přístroje. Bližší podmínky týkající se umístění AED obsahuje materiál RK-29-2017-30, př. 1.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje udělit souhlas s umístěním zařízení AED v prostorách sídla kraje a současně rozhodnout uzavřít smlouvu o umístění AED dle materiálu RK-29-2017-30, př. 1.
Souhlas s uzavřením smlouvy na dobu neurčitou je udělován příspěvkové organizaci (jedná se fakticky o uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu životnosti přístroje). Rozhodnutí o uzavření smlouvy z pohledu Kraje Vysočina pak přísluší radě kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOddPŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

OddHS nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s umístěním zařízení AED v prostorách sídla Kraje Vysočina dle materiálu RK-29-2017-30, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o umístění AED v prostorách sídla Kraje Vysočina dle materiálu
RK-29-2017-30, př. 1.
Odpovědnost oddělení hospodářské správy, odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 30. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz