Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-09

RK-29-2017-09.doc  RK-29-2017-09pr01.doc  RK-29-2017-09pr02.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-29-2017-09
NázevUzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu pro akci Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu, která je nezbytná pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou akci na pozemcích par. č. 875/3, par. č. 2273/15 a par. č. 2273/16 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou. Usnesením 1393/25/2017/RK dne 8. 8. 2017 rada kraje rozhodla o pokračování investiční přípravy a následné realizaci záměru Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou z vlastních zdrojů kraje.
Přípojka kanalizace a plynu a připojení na komunikaci se budou nacházet mj. na části pozemků par. č. 875/3, par. č. 2273/15 a par. č. 2273/16 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, jež jsou ve vlastnictví města Ledeč nad Sázavou.
Návrh řešení OM k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s městem Ledeč nad Sázavou smlouvu zakládající právo provést stavbu pro akci Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou .
Po provedení bude vypracován geometrický plán, na základě kterého bude s městem Ledeč nad Sázavou uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene dle platného ceníku.
Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít uvedenou smlouvu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít s městem Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 002 67 759 na straně vlastníka dotčených pozemků a Krajem Vysočina na straně investora smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou na částech pozemků par. č. par. č. 875/3, par. č. 2273/15 a par. č. 2273/16 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-29-2017-09, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz