Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-61

RK-25-2017-61.doc  RK-25-2017-61pr01.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-25-2017-61
NázevZpráva z výročního hodnocení útvarů Krajského úřadu Kraje Vysočina 2017
Zpracoval Z. Kadlec ve spolupráci s vedoucími útvarů úřadu
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuŘeditel Krajského úřadu Kraje Vysočina spolu s resortními radními (resortně příslušnými členkami a členy Rady Kraje Vysočina) a řediteli sekcí krajského úřadu vedl v období duben - červen 2017 hodnocení jednotlivých odborů a samostatných oddělení krajského úřadu. Jedná se o pravidelnou aktivitu prováděnou každoročně s cílem shrnout proběhlé období, poskytnout k němu ze strany vedení ucelenou zpětnou vazbu, ale i s cílem dívat se do budoucnosti, upozornit na podstatné faktory, záležitosti a potřeby mající vliv na chod hodnoceného útvaru. Dále je cílem co nejvíce omezit rizika mající zásadní negativní vliv na kvalitní výkon veřejné správy a nastavit odpovídající opatření a rozvojové cíle jednotlivých útvarů, potažmo celého krajského úřadu pro další časový horizont. Zprávy z hodnocení jednotlivých útvarů lze nalézt na:
Hodnocení odborů a samostatných oddělení Krajského úřadu Kraje Vysočina 2017.

Materiál předkládá radě kraje pro informaci souhrnnou zprávu z výročního hodnocení útvarů Krajského úřadu Kraje Vysočina zpracovanou ředitelem krajského úřadu ve spolupráci s řediteli sekcí a vedoucími útvarů úřadu. Zprávu tvoří materiál RK-25-2017-61, př. 1.
Návrh řešení Ředitel krajského úřadu navrhuje radě kraje vzít zprávu z výročního hodnocení útvarů Krajského úřadu Kraje Vysočina zpracovanou ředitelem krajského úřadu ve spolupráci s řediteli sekcí a vedoucími útvarů úřadu na vědomí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
zprávu z výročního hodnocení útvarů Krajského úřadu Kraje Vysočina uvedenou v materiálu RK-25-2017-61, př. 1.
Odpovědnost ředitel
Termín 8. 8. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz