Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-50

RK-25-2017-50.doc  RK-25-2017-50pr01.pdf
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-25-2017-50
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finanční podpory na organizaci akce O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem
Zpracoval J. Albrechtová, M. Kastner, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost o finanční podporu Mezinárodního střetnutí O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem .
Na Kraj Vysočina se obrátila Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem se žádostí o podporu sportovní akce v atletických disciplínách, která se bude začátkem října konat v Bystřici nad Pernštejnem. Jedná se o jediné mezinárodní atletické závody v Kraji Vysočina, kterých se mimo jiné účastní také středoškoláci z Nitranského kraje, který je partnerem Kraje Vysočina.
Kopie žádosti je uvedena v materiálu RK-25-2017-50, př. 1.
Návrh řešení OŠMS doporučuje žádost podpořit a navrhuje poskytnout Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem finanční prostředky ve výši 30 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s uspořádáním Mezinárodního střetnutí O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem .
Vzhledem k tomu, že se jedná o školu zřizovanou Krajem Vysočina, navrhuje OŠMS poskytnout podporu zvýšením příspěvku na provoz, který bude krytý z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, položky Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství (ÚZ 00302).
Finanční prostředky příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o které je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02229.0001.

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže o částku 30 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 30 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 48895504, o částku 30 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s uspořádáním Mezinárodního střetnutí O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem .
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz