Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-45

RK-25-2017-45.doc  RK-25-2017-45pr01.doc  RK-25-2017-45pr02.pdf  RK-25-2017-45pr03.pdf
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-25-2017-45
NázevFond Vysočiny - Grantový program Sportujeme 2016 - uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace
Zpracoval K. Němcová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a příjemcem dotace, Třebíč Nuclears z.s., Na Hvězdě 1388, Horka-Domky, 674 01 Třebíč (IČO: 26596792).
Třebíč Nuclears z.s. doručil dne 1. srpna 2017 na Krajský úřad Kraje Vysočina žádost o vypracování dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z důvodu uvedení chybného bankovního spojení příjemce dotace. Žádost je uvedena v materiálu RK-25-2017-45, př. 2. Ostatní smluvní ujednání smlouvy o dotaci zůstanou dodatkem nedotčena.
O poskytnutí dotace dle smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 26. 4. 2016 usnesením č. 0760/15/2016/RK. Smlouva je evidována v systému eDotace pod ID FV01574.0045 a je uvedena v materiálu RK-25-2017-45, př. 3.
V materiálu RK-25-2017-45, př. 1 předkládá OŠMS dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a Třebíč Nuclears z.s., Na Hvězdě 1388, Horka-Domky, 674 01 Třebíč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje ke schválení dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2017-45, př. 1 mezi Krajem Vysočina a Třebíč Nuclears z.s., Na Hvězdě 1388, Horka-Domky, 674 01 Třebíč a navrhuje, aby rada kraje rozhodla tento dodatek uzavřít.
Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
StanoviskaOddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
ORR souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2017-45, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 08. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz