Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-39

RK-25-2017-39.doc  RK-25-2017-39pr01.xls  RK-25-2017-39pr02.xls  RK-25-2017-39pr03.pdf
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-25-2017-39
NázevŽádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
Zpracoval M. Pospíchalová, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina dne 24. 5. 2016 usnesením č. 0925/18/2016/RK vzala na vědomí výpočet vyrovnávací platby (účelové dotace) poskytnuté příspěvkovým organizacím formou příspěvku na provoz ze zvláštního účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. dle materiálu RK-25-2017-39, př. 1 a schválila Závazný pokyn zřizovatele k použití Příspěvku na provoz z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV., podle které budou platby poskytovány na základě žádosti o platbu podané příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje, a podle které, každá platba z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV bude schvalována radou kraje jako navýšení příspěvku na provoz. Žádosti o platbu za čtvrté monitorovací období (1. 4. 2017 - 30. 6. 2017) byli předloženy ve stanoveném termínu společně se soupiskou dokladů zajišťující kontrolu uznatelnosti výdajů za monitorovací období a vycházejí z uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených do projektu za toto období.
Žádosti o platbu obsahují následující částky:
1. Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace na sociální službu intervenční centrum (služba zajišťuje odbornou pomoc obětem domácího násilí): 378 348,24 Kč
2. Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace na sociální službu sociálně terapeutické dílny (služba nabízí formou provozování kavárny pracovní terapii pro klienty s mentálním postižením): 206 979,40 Kč
3. Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace na sociální službu sociálně terapeutické dílny (služba nabízí formou údržby parků, zeleně a dalších činností pracovní terapii pro klienty s mentálním postižením): 709 678,00 Kč
Celkem: 1 295 005,64 Kč.
Návrh řešení Navrhujeme, aby rada kraje schválila navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 1 295 005,64 Kč na činnost příspěvkových organizací s rozpisem dle materiálu RK-25-2017-00, př. 2. Částky jsou stanoveny bez zaokrouhlení, aby odpovídaly soupiskám dokladů uplatněným v rámci projektu. Navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz probíhá čtvrtletně a v případě, že částka nepokrývá plné náklady sociálních služeb zařazených do výše zmíněného projektu pro daný rok, bude v prosinci na základě případné mimořádné žádosti o platbu tento ukazatel navýšen podle upřesněného odhadu nákladů těchto služeb do konce roku 2017, a to v rámci prostředků vypočtených v materiálu RK-25-2017-39, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor bere na vědomí návrh usnesení.
Odbor informatiky: Uvedené položky byly zaevidovány v systému eDotace (příloha číslo 3).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 295 005,64 Kč dle materiálu RK-25-2017-39, př. 2.
Odpovědnost OSV,OE
Termín 31. 12. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz