Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-32

RK-25-2017-32.doc  RK-25-2017-32pr01.doc  RK-25-2017-32pr01a.pdf
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-25-2017-32
NázevSmlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas s uzavřením smlouvy ze strany příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.
Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0588/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina , dále jen Zásady . Příspěvkové organizace Kraje Vysočina jsou dle čl. 2, bodu 2 Zásad oprávněny s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najímat majetek od jiných subjektů k zajištění účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 1 rok. Souhlas Rady Kraje Vysočina týkající se nájmu a výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná Krajem Vysočina:
Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Nájemní smlouva na umožnění nájemci instalovat a provozovat optický kabel v nemovitosti - pozemku par. č. 3173/11 v k.ú. Jihlava jehož součástí je budova č.p. 4428 ul. Karoliny Světlé Jihlava. Předmět nájmu je definován jako nosiče, trubky a lišty upevněné na konstrukčních částech budovy tvořící trasu pro uložení optického kabelu dle smlouvy dle materiálu
RK-25-2017-32, př. 1. Nájemné je navrženo ve výši 5 000 Kč/rok. Doba nájmu je sjednávána na stejnou dobu, na kterou je jinou nájemní smlouvou pronajata část nemovitosti k umístění přenosových zařízení nájemce.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením smlouvy dle materiálu
RK-25-2017-32, př. 1.
StanoviskaOŠMS nemá námitek k uzavření smlouvy.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-25-2017-32, př. 1.
Odpovědnost ředitel Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, odbor majetkový
Termín 31. 8. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz