Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-17

RK-25-2017-17.doc  RK-25-2017-17pr01.doc  RK-25-2017-17pr02.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-25-2017-17
NázevStáže v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - meziinstitucionální dohoda s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy o možnosti přijmout studenty v rámci programu Erasmus+
Zpracoval J. Skála
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuZastoupení Kraje Vysočina v Bruselu nabízí pracovní stáže studentům vysokých škol. Stáž je z pohledu Kraje Vysočina neplacená, nicméně stážisté mají nárok na poskytnutí grantu z programu Erasmus+.
Studenti během stáže vykonávají dohodnutou činnost pro Kraj Vysočina přímo v Bruselu v kanceláři Kraje Vysočina, a to po dobu tří měsíců. Takto se během každého akademického roku konají tři tříměsíční stáže.
Pro období 1. září - 30. listopadu 2017 byla při kvalifikačním pohovoru na tuto stáž vybrána studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy (dále PF UK ) Markéta Gregorová, absolventka Gymnázia Žďár nad Sázavou.
PF UK požaduje pro zajištění zprostředkování grantu sepsání všeobecné dohody o tom, že Kraj Vysočina je instituce, která takovou stáž na dobu tří měsíců může umožnit. Návrh této meziinstitucionální dohody se nachází v příloze materiálu RK-25-2017-17, př. 1, a pracovní český překlad je přílohou RK-25-2017-17, př. 2.
Konkrétní náplně stáží studentů PF UK, stejně jako jiných fakult a vysokých škol v České republice, upravují zvláštní trojstranné dohody o průběhu stáže mezi Krajem Vysočina, stážistou a jeho vysokou školou.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana považuje stáže vysokoškolských studentů v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu za důležité a velmi nápomocné při fungování zastoupení v jeho nestálé formě a navrhuje radě kraje uzavřít meziinstitucionální dohodu dle materiálu RK-25-2017-17, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít meziinstitucionální dohodu dle materiálu RK-25-2017-17, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 8. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz