Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-22

RK-24-2017-22.doc  RK-24-2017-22pr01.pdf  RK-24-2017-22pr02.doc  RK-24-2017-22pr03.doc  RK-24-2017-22pr04.pdf  RK-24-2017-22pr05.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-24-2017-22
NázevPřeprava nadrozměrných a těžkých komponent do lokality výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech
Zpracoval H. Strnadová, K. Kotrba
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuV rámci připravované výstavby nových jaderných bloků v ČR byly odbornými dopravními a projekčními firmami analyzovány možné dopravní trasy a druhy přepravy speciálních nadrozměrných a těžkých komponent uvažovaných jaderných technologií do plánované lokality Dukovany, v maximální možné míře využívající existující dopravní infrastrukturu ČR. S ohledem na parametry komponent jaderných technologií bude na navrhované trase přepravy potřeba zajistit řadu úprav a nových staveb trvalého a dočasného charakteru umožňujících dopravu komponent až do lokality výstavby. Vzhledem k tomu, že se v několika případech jedná o opatření na dopravní cestě, která je ve vlastnictví Kraje Vysočina, Ministerstvo dopravy ČR požádalo o součinnost při zpracování materiálu do vlády, na základě kterého by po jeho schválení měla být zahájena příprava jednotlivých opatření ze strany Kraje Vysočina.
Vládní materiál předpokládá, že příprava uvedených trvalých opatření na navržené silniční trase bude financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.
Dopis Ministerstva dopravy ČR (dále jen MD ČR) včetně příloh je přílohou materiálu
RK-24-2017-22, př. 1.
Návrh vyjádření/stanovisko Kraje Vysočina k dopisu MD ČR je přílohou materiálu
RK-24-2017-22, př. 2.
Návrh trasy je přílohou materiálu RK-24-2017-22, př. 4.
Návrh řešení Rada kraje:
* považuje navrhované řešení dopravy nadrozměrných a těžkých komponent přes silnice I/38, II/150, dálnici D1, silnice II/353, II/602 (Velký Beranov - obchvat, severozápadní část), II/602, propojení silnice II/405 a silnice II/602 (Jihlava - JV obchvat), silnice II/405 do Třebíče, I/23 Třebíč obchvat, silnice II/351, II/152 za nejvhodnější řešení.
* ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství odeslat Ministerstvu dopravy ČR dopis s textem dle přílohy materiálu RK-24-2017-22, př. 2.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje nemá k materiálu připomínek. Vedení trasy nadrozměrných a těžkých komponent po komunikacích v majetku kraje vnímá ORR jako příležitost jak získat finanční prostředky ze státního rozpočtu na realizaci úprav a nových staveb na těchto komunikacích, jejichž realizace by byla nad možnosti rozpočtu Kraje Vysočina.

Odbor územního plánu a stavebního řádu s navrženým usnesením souhlasí.

Odbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení.
Oddělení právní a KŽÚ souhlasí se zněním usnesení.

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina - stanovisko je přílohou materiálu RK-24-2017-22, př. 3.
Návrh usneseníRada kraje
považuje
navrhované řešení dopravy nadrozměrných a těžkých komponent přes silnice I/38, II/150, dálnici D1, silnice II/353, II/602 (Velký Beranov - obchvat, severozápadní část), II/602, propojení silnice II/405 a silnice II/602 (Jihlava - JV obchvat), silnice II/405 do Třebíče, I/23 Třebíč obchvat, silnice II/351, II/152 za nejvhodnější řešení;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství odeslat Ministerstvu dopravy ČR dopis s textem dle materiálu RK-24-2017-22, př. 2
Odpovědnost ODSH
Termín 4. 8. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz