Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-81

RK-24-2017-81.doc  RK-24-2017-81pr01.pdf
Číslo materiálu81
Číslo jednacíRK-24-2017-81
NázevZměna Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
ZpracovalO. Sklenář
PředkládáI. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o úpravu podmínek Smlouvy o poskytnutí prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen Smlouva EFRR ) k projektu Connecting Regions AT-CZ v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika (dále jen Program ). Dne 17. 1. 2017 rozhodla Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0104/03/2017/RK o uzavření Smlouvy EFRR (Rada kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálu RK-03-2017-26, př. 1). Ve Smlouvě byl z důvodu chyby ze strany Řídícího orgánu Programu (Úřad zemské vlády Dolního Rakouska se sídlem v St. Pölten) nesprávně uveden termín zahájení projektu 1. 3. 2016 (projektová žádost v harmonogramu ze strany nositelů projektu obsahuje datum zahájení projektu 1. 3. 2016, ale Řídící orgán Programu nedokončil některé jeho povinné procesní záležitosti dle pravidel programu včas, proto měl ve smlouvě označit datum zahájení projektu až 1. 4. 2016). Řídící orgán navrhuje danou situaci řešit úpravou Smlouvy EFRR viz materiál RK-24-2017-81, př. 1. Uzavřením takto upravené smlouvy dojde dle ustanovení § 21 odst. 2 Smlouvy EFRR ke zrušení a nahrazení Smlouvy EFRR k projektu Connecting Regions AT-CZ uzavřené dne 23. 1. 2017.
Návrh řešení ORR posoudil navrhovanou úpravu smlouvy (popisovaná změna nemá vliv na uznatelnost výdajů) a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálu RK-24-2017-81, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálu RK-24-2017-81, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 2017- 8- 20
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz