Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-65

RK-24-2017-65.doc  RK-24-2017-65pr01.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-24-2017-65
NázevPodpora technického vzdělávání
Zpracoval T. Doleželová, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší darování stavebnic ROTO z Vysočiny, pořízených společností BOSCH DIESEL s.r.o. Kraji Vysočina pro činnost základních škol.
Kraj Vysočina a společnost BOSCH DIESEL s.r.o. intenzivně spolupracují v oblasti zkvalitnění technického vzdělávání ve školách v Kraji Vysočina. Firma BOSCH DIESEL s.r.o. se rozhodla podpořit tyto společné aktivity nákupem stavebnic ROTO z Vysočiny v celkové hodnotě 250 000 Kč. Znění darovací smlouvy je obsaženo v materiálu RK-24-2017-65, př. 1.
Návrh řešení Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-24-2017-65, př. 1.
Podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje rada kraje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-24-2017-65, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz