Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-64

RK-24-2017-64.doc  RK-24-2017-64pr01.pdf  RK-24-2017-64pr02.pdf  RK-24-2017-64pr03.pdf  RK-24-2017-64pr04.pdf  RK-24-2017-64pr05.pdf  RK-24-2017-64pr06.pdf  RK-24-2017-64pr07.xls
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-24-2017-64
NázevPodpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval I. Mach, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší poskytnutí podpor na účasti na sportovních mistrovstvích dle pravidel rady kraje.
Rada kraje schválila dne 17. 12. 2014 usnesením č. 2417/38/2014/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách č. 12/14.
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 8/2016 dne 20. 12. 2016 usnesením č. 0576/08/2016/ZK rozpočet kraje na rok 2017. V Rozpočtu kraje 2017 - včetně komentáře, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu je uvažována částka 1 200 000 Kč na Podporu pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích .
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 12/14 OŠMS obdržel 6 žádostí o dotaci na účast na sportovních mistrovstvích v celkové výši 160 660 Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje žádosti o poskytnutí dotace na účast na sportovním mistrovství. Žádosti PUM 27-32/17 (viz materiál RK-24-2017-64, př. 1-6) splňují podmínky pravidel rady kraje, OŠMS navrhuje radě kraje tyto žádosti podpořit.
Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace do výše 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí přísluší rozhodovat radě kraje.

Přehled žádostí, údajů o žadatelích, výši požadovaných a OŠMS navrhovaných dotacích obsahuje materiál RK-24-2017-64, př. 7.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Na kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu je aktuální stav položky určené na Podporu pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích ve výši 310 001 Kč.

Odbor informatiky: dotace jsou evidovány v systému eDotace - ID dotace: PR01972.0027, PR01972.0028, PR01972.0029, PR01972.0030, PR01972.0031, PR01972.0032.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 160 660 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-24-2017-64, př. 7;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-24-2017-64, př. 1, RK-24-2017-64, př. 2, RK-24-2017-64, př. 3, RK-24-2017-64, př. 4, RK-24-2017-64, př. 5, RK-24-2017-64, př. 6.
Odpovědnost OŠMS; OE
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz