Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-29

RK-24-2017-29.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-24-2017-29
NázevMajetkoprávní vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smlouvy darovací v rámci majetkoprávního vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov .
V rámci majetkoprávní vypořádání stavby II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov je nutné uzavřít smlouvu darovací mezi Krajem Vysočina na straně dárce a městem Třebíč na straně obdarovaného na převod podílu 2/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2521/36 a par. č. 2521/37 v katastrálním území Třebíč.
Na výše uvedených pozemcích byl vybudován chodník, a tedy tyto pozemky jsou pro kraj nepotřebné.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje darovat městu Třebíč v rámci majetkoprávního vypořádání stavby II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov podíl 2/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2521/36 a par. č. 2521/37 v katastrálním území Třebíč.
Záměr kraje převést nemovitý majetek je třeba dle ust. §18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění zveřejnit po dobu 30 dnů na úřední desce krajského úřadu.
Návrh usnesení předpokládá schválit zveřejnění záměru převést výše uvedené nemovitosti. Dále návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu darovací mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč na nemovitosti uvedené výše. Smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smluvní vztah.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr převést darem podíl 2/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2521/36 a par. č. 2521/37 v katastrálním území Třebíč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč podíl 2/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2521/36 a par. č. 2521/37 v katastrálním území Třebíč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz