Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-07

RK-24-2017-07.doc  RK-24-2017-07pr01.xls
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-24-2017-07
NázevVyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011 (dále jen zásady ), článkem 2, odst. 2, písm. j) - vyřazení a převod nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 100.000,- Kč, podala Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (dále jen ZZS KV ), návrh na vyřazení majetku, žádost o vydání souhlasu s vyřazením majetku, včetně důvodu a způsobů vyřazení, je obsažena v materiálu RK-24-2017-07, př. 1. Majetek je ZZS KV svěřen do správy.
Ředitelka ZZS KV vymezila následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím o nepotřebnosti majetku ze dne 14. června 2017 a navrhuje jeho vyřazení:
* Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, rok pořízení 2008, pořizovací cena 1 757 271 Kč, zůstatková cena 3 Kč;
* Nosítka Ferno, rok pořízení 2010, pořizovací cena 166 710 Kč, zůstatková cena 1 Kč.
Vozidlo bylo kvůli poruše odtaženo do servisu, kde byla po demontáži motoru zjištěna závažná závada - prasklá vačková hřídel, proto došlo k neopravitelnému poškození motoru. Dále byla zjištěna závada na turbodmychadle, celková cena opravy by byla 171 200 Kč bez DPH. Vzhledem ke stáří a stavu vozidla (částečná koroze podvozkových skupin, únik oleje, koroze výfukové soustavy, vůle v řízení) není oprava rentabilní. Součástí vozidla jsou nosítka Ferno a autorádio Panasonic.
Nabídka nepotřebného majetku byla zveřejněna v aplikaci Nepotřebný majetek na Portále PO, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.
Návrh řešení S ohledem na stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje vyslovila souhlas s jeho vyřazením.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
* Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, rok pořízení 2008, pořizovací cena 1 757 271 Kč, zůstatková cena 3 Kč;
* Nosítka Ferno, rok pořízení 2010, pořizovací cena 166 710 Kč, zůstatková cena 1 Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 31. 8. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz