Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-07-2017-37

RK-07-2017-37.doc  RK-07-2017-37pr01.pdf  RK-07-2017-37pr02.doc  RK-07-2017-37pr03.pdf
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-07-2017-37
NázevDodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01813.0001 - Organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost SPORTOVNÍHO KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. o změnu smlouvy o poskytnutí dotace č. O01813.0001 schválené usnesením č. 0479/05/2016/ZK dne 13. 9. 2016. Klub žádá o prodloužení původního termínu realizace akce ze smlouvy (materiál RK-07-2017-37, př. 3) z důvodu velmi krátké doby k uhrazení nákladů vzniklých v průběhu konání Světového poháru v biatlonu 2016. Termín konání akce byl 15. 12. - 18. 12. 2016.
Smlouva o poskytnutí dotace č. O01813.0001 je pro informaci obsažena v materiálu
RK-07-2017-37, př. 1.
Návrh řešení Odbor školství mládeže a sportu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01813.0001 (týkající se Organizačního, technického a bezpečnostního zajištění Světového poháru v biatlonu 2016) dle materiálu RK-07-2017-37, př. 2.
O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina podle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu mu přísluší rozhodnout o uzavření dodatku k této smlouvě, kterým se mění podmínky poskytnutí dotace.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01813.0001 dle materiálu RK-07-2017-37, př. 2.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 5. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz