Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-07-2017-33

RK-07-2017-33.doc  RK-07-2017-33pr01.pdf
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-07-2017-33
NázevČestné prohlášení k projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
ZpracovalM. Majdičová
PředkládáH. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuÚčelem materiálu je prohlásit skutečnosti uvedené v příloze k monitorovací zprávě o udržitelnosti č. 2 projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice dle materiálu RK-07-2017-33, př. 1. Prohlášení se týká nakládání s pozemky, které byly pořízeny z dotace Regionálního operačního programu Jihovýchod při realizaci výše uvedeného projektu.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-07-2017-33, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-07-2017-33, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 2017- 2- 28
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz