Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-07-2017-19

RK-07-2017-19.doc  RK-07-2017-19pr01.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-07-2017-19
NázevUzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Ledeč nad Sázavou
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem akce Oprava fasády Husovo nám. 1 v Ledči nad Sázavou - II. etapa . Stavbou bude dotčen pozemek par. č. 2215/21 - ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Ledeč nad Sázavou ve vlastnictví města Ledeč nad Sázavou. Část tohoto pozemku má být využita pro stavbu lešení a zvedacího zařízení při opravě fasády. Celkový rozsah dotčení činí cca 75 m2. K realizaci I. etapy této stavby byla uzavřena smlouva o výpůjčce ze dne 21. 4. 2016 (usnesení 0624/13/2016/RK). Město Ledeč nad Sázavou předložilo návrh smlouvy o výpůjčce na druhou etapu, jejíž uzavření schválila Rada města dne 6. 2. 2017 pod usnesením č. 02.2017/22RM-s). Smlouva má být uzavřena na dobu určitou od 1. 3. 2017 - 31. 10. 2017.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít mezi městem Ledeč nad Sázavou a Krajem Vysočina smlouvu o výpůjčce na užívání části pozemku par. č. 2251/21 v k. ú. Ledeč nad Sázavou v rozsahu cca 75 m2. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 3. - 31. 10. 2017.
Usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi městem Ledeč nad Sázavou a Krajem Vysočina smlouvu o výpůjčce na užívání části pozemku par. č. 2215/21 v k. ú. Ledeč nad Sázavou v rozsahu cca 75 m2 s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 3. 2017 do 31. 10. 2017 dle materiálu RK-07-2017-19, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Ledeč nad Sázavou, na straně půjčitele a Krajem Vysočina, na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na užívání části pozemku par. č. 2215/21 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou v rozsahu cca 75 m2, a to na dobu určitou od 1. 3. 2017 - 31. 10. 2017 dle materiálu RK-07-2017-19, př. 1.
Odpovědnost OM
Termín 28. 2. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz