Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-04

RK-20-2016-04.doc  RK-20-2016-04pr01.doc  RK-20-2016-04pr01upr1.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-20-2016-04
NázevSMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI ZABEZPEČENÍ PROVOZU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU REGISTRU SMLUV
Zpracoval T. Mrázková, P. Pavlinec
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuZákon o registru smluv byl přijat jako zákon č. 340/2015 Sb. Ministerstvo vnitra ČR je správcem registru smluv, který je informačním systémem veřejné správy a slouží k uveřejňování smluv. Uvedený systém realizuje Ministerstvo v rámci projektu Informační systém registru smluv
Návrh řešení Kraj Vysočina a Plzeňský kraj se dohodly s Ministerstvem vnitra na vzájemné spolupráci při technickém zabezpečení provozu Informačního systému registru smluv (prostřednictvím Technologického centra Plzeňského kraje a Kraje Vysočina). Spolupráce bude spočívat v tom, že zmíněné kraje vyčlení pro projekt nezbytné technické prostředky svých technologických center, zejména v podobě příslušných virtuálních serverů a datových úložišť.
Ve smlouvě o spolupráci, která je uvedena v materiálu RK-20-2016-04, př. 1, jsou upřesněny i platby za instalaci a zabezpečení provozu technických zařízení Informačního systému registru smluv a za běžný provoz služby.
StanoviskaOdbor analýz a podpory řízení nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv dle materiálu RK-20-2016-04, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 1. 7. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz