Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-44

RK-19-2016-44.doc  RK-19-2016-44pr01.pdf  RK-19-2016-44pr02.pdf  RK-19-2016-44pr03.pdf  RK-19-2016-44pr04.pdf  RK-19-2016-44pr05.pdf  RK-19-2016-44pr06.pdf
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-19-2016-44
NázevFond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše škola 2016
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu Naše škola 2016 (dále jen program). Tento program je určen k podpoře realizace projektů řešících opravy, rekonstrukce, modernizace a dovybavení budov stávajících základních škol tak, aby jejich stav odpovídal hygienickým, bezpečnostním a prostorovým podmínkám v souvislosti s aktuálním demografickým vývojem v oblasti počtu dětí školního věku.

Maximální dotace činí 120 000 Kč na jeden projekt. Uzávěrka programu byla dne 24. 3. 2016. Bylo doručeno celkem 67 žádostí s celkovým finančním požadavkem 6 878 622 Kč. Schválená finanční alokace programu činí 3 800 000 Kč. Zasedání řídícího výboru programu se konala dne 19. 4. 2016 a 10. 5. 2016. Z důvodu administrativního nesouladu s Výzvou programu bylo z hodnocení vyřazeno 9 žádostí. Zbývajících 58 žádostí postoupilo do bodového hodnocení. Výsledkem hodnocení žádostí je 34 žádostí navržených k podpoře v požadované výši a 1 žádost navržená k podpoře ve zkrácené výši. Zůstatek finanční alokace programu činí 0 Kč.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) na základě usnesení řídícího výboru programu č. 001/02/2016/ŘvGP1571 navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2016-44, př. 1, rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu
RK-19-2016-44, př. 2 a rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2016-44, př. 3.
ORR na základě usnesení řídícího výboru programu č. 001/02/2016/ŘvGP1571 navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2016-44, př. 4., rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu RK-19-2016-44, př. 5 a rozhodnout neposkytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2016-44, př. 6.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2016-44, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-19-2016-44, př. 2;
* neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2016-44, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu
RK-19-2016-44, př. 4;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-19-2016-44, př. 5;
* rozhodnout neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu
RK-19-2016-44, př. 6.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz