Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-22

RK-18-2016-22.doc  RK-18-2016-22pr01.doc  RK-18-2016-22pr02.pdf  RK-18-2016-22pr03.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-18-2016-22
NázevUzavření dodatků č. 1 k Nájemním smlouvám pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový v souladu s usnesením 0325/07/2013/RK ze dne 26. 2. 2013 uzavřel mezi Krajem Vysočina a vlastníky pozemků nájemní smlouvy na pozemky potřebné pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole jako trvalý a dočasný zábor. Nájemní smlouvy byly uzavřeny na dobu určitou, tj. dobu 1 roku, počínaje dnem předání staveniště. K předání staveniště došlo dne 25. 4. 2016 a nyní je třeba provést úhradu nájemného. Vzhledem ke Komplexní pozemkové úpravě (rozhodnutí čj. SPU 327186/2014) realizované v katastrálním území Dolní Bobrová, kterou se změnily údaje v katastru nemovitostí, je nutné uzavřít dodatky k nájemním smlouvám řešící jednak změnu rozsahu záboru, vlastníků a označení dotčených pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít Dodatky č. 1 k uzavřeným nájemním smlouvám v rozsahu dle materiálu RK-18-2016-22, př. 1 s vlastníky pozemků v k. ú. Dolní Bobrová.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se zněním navrhovaného usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a vlastníky pozemků Dodatky č. 1 k uzavřeným nájemním smlouvám na pozemky v katastrálním území Dolní Bobrová potřebnými pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole v rozsahu dle materiálu RK-18-2016-22, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 7. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz