Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-03

RK-18-2016-03.doc  RK-18-2016-03pr01.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-18-2016-03
NázevPeněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ) obdržela nabídku peněžního účelového daru, od spolku REBELS CZECH, riders club zastoupeného Petrem Černíkem - jednatelem. Oprávnění osoby jednatele k podepsání darovací smlouvy, bylo ověřeno při osobním jednání (mezi nemocnicí a jednatelem) předložením stanov spolku. Dar je ve výši 45 000 Kč a je určen pro potřeby dětského oddělení nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-18-2016-03, př. 1. Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí peněžního účelového daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy.
Návrh řešení Peněžní účelový dar bude využit ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu
RK-18-2016-03, př. 1. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-18-2016-03, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 3. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz