Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-47

RK-17-2016-47.doc  RK-17-2016-47pr01.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-17-2016-47
NázevPředání pozemků v k.ú. Budkov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení dodatku Zřizovací listiny KSÚSV. Kraj Vysočina byl investorem stavby III/15222 - průjezdní úsek v obci Budkov. Stavba byla zkolaudována a v současné době jsou poslední pozemky tvořící trvalý zábor stavby v k.ú. Budkov a obci Budkov vedené na majetkovém účtu Kraje Vysočina a je třeba je předat do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci. Stavba III/15222 - průjezdní úsek v obci Budkov byla do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace předána na základě předávacího protokolu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se v souvislosti se stavbou III/15222 - průjezdní úsek v obci Budkov nabyté pozemky v rozsahu dle materiálu RK-17-2016-47, př. 1 předají do hospodaření příspěvkové organizace.
StanoviskaODSH s návrhem usnesení souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-17-2016-47, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz