Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-20

RK-32-2015-20.doc  RK-32-2015-20pr01.doc  RK-32-2015-20pr02.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-32-2015-20
NázevVývoz a prezentace betlémů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v zahraničí - změna termínu výstavy
Zpracoval J. Komínová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuNa Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátil ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v souvislosti se změnou termínu konání vánoční výstavy v Heimatsmuseum v Kautzenu, na které mají být prezentovány dva betlémy ze sbírky spravované třebíčským muzeem. Původní termín vývozu a prezentace betlémů vzala rada kraje na vědomí dne 15. 9. 2015 usnesením č. 1683/27/2015/RK. Vernisáž výstavy se uskuteční o týden dříve - dne 28. 11. 2015, a proto je nutné nastavit dobu vývozu tak, aby byly betlémy k dispozici 5 dní před tímto termínem. Bližší specifikace půjčovaných skříňkových betlémů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, viz materiál RK-32-2015-20, př. 1. Převoz, instalaci i pojištění betlémů zajistí vypůjčitel.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě výše uvedeného navrhuje radě kraje zrušit usnesení rady kraje č. 1683/27/2015/RK ze dne 15. 9. 2015 a vzít na vědomí vývoz a prezentaci betlémů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2015-20, př. 1, na vánoční výstavě v Kautzenu v Rakouské republice konané od 28. 11. 2015 do 9. 12. 2015 (s vývozní lhůtou od 23. 11. 2015 do 14. 12. 2015).
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace zajistí od Ministerstva kultury České republiky povolení k vývozu podle § 11 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem k vývozům sbírkových předmětů do zahraničí v režimu zákona č. 122/2000 Sb. Zde je doporučeno, aby ke standardním žádostem o vývoz sbírkových předmětů ze sbírek ve vlastnictví krajů a obcí bylo přiloženo písemné vyjádření vlastníka, že byl s vývozem sbírkových předmětů v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou seznámen viz materiál RK-32-2015-20, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení Rady Kraje Vysočina ze dne 15. 9. 2015 č. 1683/27/2015/RK;
bere na vědomí
v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou vývoz a prezentaci betlémů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-32-2015-20, př. 1, na vánoční výstavě v Kautzenu v Rakouské republice konané od 28. 11. 2015 do 9. 12. 2015 (s vývozní lhůtou od 23. 11. 2015 do 14. 12. 2015).
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz