Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-65

RK-27-2015-65.doc  RK-27-2015-65pr01.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-27-2015-65
NázevNávrh na odepsání pohledávky - Dětský domov Telč, Štěpnická 111
Zpracoval V. Dvořáková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Dětského domova, Telč, Štěpnická 111
Termín 2015- 12- do 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz