Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-30

RK-27-2015-30.doc  RK-27-2015-30pr01.pdf  RK-27-2015-30pr02.pdf
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-27-2015-30
NázevPřijetí daru pozemku v k. ú. a obci Humpolec
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává přijetí daru pozemku zastavěného silnicí III/03418 z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor majetkový (dále jen OM) zjistil, že část silnice III/03418 se nachází na části pozemků par. č. 2444/13 a par. č. 2444/26 v k. ú. a obci Humpolec, které jsou ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR).
Na přesný rozsah dotčení pozemků silnicí nechal OM vyhotovit geometrický plán č. 3239-109/2011, na jehož základě se zjistilo, že silnicí III/03418 je zastavěna část pozemku par. č. 2444/13 o výměře 319 m2, označená jako díl c a část pozemku par. č. 2444/26 o výměře 3 036 m2, označená jako díl d . Sloučením obou dílů vzniká nově oddělený pozemek par. č. 2444/26 - ostatní plocha, silnice o výměře 3 355 m2 v k. ú. a obci Humpolec.
Na základě výše uvedeného OM požádal ŘSD ČR o darování dle GP č. 3239-109/2011 nově odděleného pozemku par. č. 2444/26 v k. ú. Humpolec do vlastnictví kraje. ŘSD ČR s darováním souhlasí. Návrh darovací smlouvy je přiložen jako materiál RK-27-2015-30, př. 1
Návrh řešení OM navrhuje nabýt darem dle GP č. 3239-109/2011 nově oddělený pozemek par. č. 2444/26 v k. ú. Humpolec z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro ŘSD ČR do vlastnictví Kraje Vysočina, protože je zastavěn silnicí III/03418.
Výše uvedeným převodem bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemku a stavby jím zastavěné resp. užívané.
Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem výše uvedený pozemek do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov souhlasí s nabytím pozemku.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem dle GP č. 3239-109/2011 nově oddělený pozemek par. č. 2444/26 - ostatní plocha, silnice o výměře 3 355 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2015-30, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz