Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-84

RK-25-2015-84.doc  RK-25-2015-84pr01.pdf  RK-25-2015-84pr02.pdf  RK-25-2015-84pr03.doc
Číslo materiálu84
Číslo jednacíRK-25-2015-84
NázevŽádost HZS Kraje Vysočina o změnu smlouvy o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina - dodatek smlouvy
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuDne 16. 12. 2014 usnesením zastupitelstva č. 0560/07/2014/ZK bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace HZS Kraje Vysočina v celkové výši 4 500 000 Kč. Dotace byla poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy a jejím účelem je udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina a tím i zabezpečení poplachového plánu. Dále HZS plánoval, že využije část dotace na potřebnou obnovu a rekonstrukci objektů, ke kterým je příslušný hospodařit a které využívá k plnění svých úkolů (RK-25-2015-84, př. 1).
Uzavřená Smlouva na dotaci ze dne 17. 2. 2015 přesně specifikuje, k jakým účelům může HZS kraje dotaci využít. Vzhledem k tomu, že se v průběhu roku změnily podmínky pro realizaci některých projektů, které HZS Kraje Vysočina plánoval uskutečnit, požádal HZS o změnu smlouvy formou dodatku. Tato potřeba vznikla jednak vzhledem k výsledku zadávacího řízení na akci zateplení fasády stanice Pelhřimov, která má být částečně kryta z prostředků od Kraje Vysočina a rovněž s ohledem na potřebu pořízení termokamer pro zvýšení efektivity zásahu při požárech a vyšetřovacího automobilu pro zjišťování příčin požáru (RK-25-2015-84, př. 2).
Návrh řešení Na základě žádosti HZS Kraje Vysočina navrhuje odbor sekretariátu uzavřít s HZS Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2015-84, př. 3.
Dodatek doplňuje výčet nákladů, které je možné z dotace hradit, a umožňuje tak HZS kraje efektivně využít poskytnutou dotaci. Uzavřením dodatku se pouze rozšíří účel, ke kterému je možné využít dotací kraje. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají dodatkem nedotčena. Celková výše dotace se nemění, nezmění se ani základní účel, kterým je udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany HZS Kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavřít s HZS Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 17. 2. 2015 dle materiálu RK-25-2015-84, př. 3.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz