Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-81

RK-25-2015-81.doc  RK-25-2015-81pr01.doc
Číslo materiálu81
Číslo jednacíRK-25-2015-81
NázevProjekt Bezpečně do školy i do přírody - poskytnutí daru
Zpracoval R. Hošek
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina od roku 2012 realizuje projekt Bezpečně do školy i do přírody. Myšlenka projektu je formou dárku pomoci dětem při vstupu do první třídy základní školy. Dárek v podobě kufříku obsahuje předměty, které přispívají k bezpečnosti dětí na ulicích i v přírodě. Součástí jsou i materiály, které poskytují zábavnou formou informace o bezpečném chování.
Vzhledem k dlouhodobé spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny a základní školou v Užhorodě, by bylo vhodné tento projekt posunout z území Kraje Vysočina do základní školy s výukou českého jazyka na území partnerského regionu.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce podle smlouvy uvedené v materiálu RK-25-2015-81, př. 1. V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech rada kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01408
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce Užhorodské specializované škole I-III stupně ?3 dle materiálu RK-25-2015-81, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 1. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz