Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-80

RK-25-2015-80.doc  RK-25-2015-80pr01.zip
Číslo materiálu80
Číslo jednacíRK-25-2015-80
NázevProjekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - podání závěrečné monitorovací zprávy
Zpracoval E. Leligdonová, P. Michelfeitová, B. Šprynarová, I. Fryšová,
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informace o realizaci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost , reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0003 (dále jen projekt ) a prohlášení skutečností uvedených v závěrečné monitorovací zprávě projektu za období 1. 4. 2015 - 30. 6. 2015.
Projekt je realizován Krajem Vysočina společně s 26 partnerskými středními školami v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a dle harmonogramu projektu bylo ke dni 30. 6. 2015 ukončeno 6. monitorovací období i realizace projektu.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v závěrečné monitorovací zprávě projektu dle materiálu RK-25-2015-80, př. 1 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu
RK-25-2015-80, př. 1.
StanoviskaEO: Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v závěrečné monitorovací zprávě projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost dle materiálu RK-25-2015-80, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2015-80, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz