Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-71

RK-25-2015-71.doc  RK-25-2015-71pr01.xls  RK-25-2015-71pr02.xls
Číslo materiálu71
Číslo jednacíRK-25-2015-71
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je dle ustanovení § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vlastníkem silnic II. a III. třídy na svém území. Při přechodu vlastnictví těchto komunikací do vlastnictví kraje nebyly v mnoha případech pozemky zastavěné komunikacemi majetkově vypořádány. Z tohoto důvodu kraj již mnoho let vykupuje pozemky z vlastnictví fyzických a právnických osob do svého vlastnictví.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny připravila a projednala s vlastníky pozemků uvedených v materiálu RK-25-2015-71, př. 1 a RK-25-2015-71, př. 2 možnost výkupů pozemků zastavěných krajskými silnicemi, a to za jednotnou částku 50 Kč/m2 bez ohledu na třídu silnice, což v letošním roce umožňuje Výměr MF 01/2015 uveřejněný v cenovém věstníku MF. K převodu do vlastnictví kraje je připraveno dalších 49 pozemků s výměrou 10 526 m2, za celkovou částku 526 300 Kč. Materiál RK-25-2015-71, př. 1 obsahuje pozemky, které lze vykoupit přímo a materiál RK-25-2015-71, př. 2 obsahuje pozemky, které se vykoupí na základě geometrických plánů na zaměření silnice.
Návrh řešení OM navrhuje nabýt pozemky uvedené v materiálech RK-25-2015-71, př. 1 a RK-25-2015-71, př. 2 z vlastnictví fyzických a právnických osob do vlastnictví Kraje Vysočina za částku 50 Kč/m2. Získáním těchto pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví stavby silnic a pozemků těmito stavbami zastavěných.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu a za ceny dle materiálů RK-25-2015-71, př. 1 a RK-25-2015-71, př. 2.
StanoviskaKSUSV projednala a připravila podklady pro výkupy pozemků uvedených v materiálech
RK-25-2015-71, př. 1 a RK-25-2015-71, př. 2.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu dle materiálů RK-25-2015-71, př. 1 a RK-25-2015-71, př. 2 za kupní ceny ve výši 50 Kč/m2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz