Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-66

RK-25-2015-66.doc  RK-25-2015-66pr01.doc  RK-25-2015-66pr02.pdf
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-25-2015-66
NázevNabytí pozemků v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné v rámci akce II/353 Stáj - Zhoř
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává vykoupení pozemků od fyzických osob v k. ú. Jamné u Jihlavy za účelem rozšíření silnice v rámci akce II/353 Stáj - Zhoř .
Tuto akci plánuje Kraj Vysočina realizovat jako jednu z investic do silnic druhých a třetích tříd, a má být spolufinancována z prostředků Evropské unie. Vzhledem k té skutečnosti, že na katastrálním území Jamné u Jihlavy proběhla pozemková úprava, která byla s odborem majetkovým též projednána, tak v tomto území budou vykupovány pozemky, které jsou již vedeny v katastru nemovitostí. Další katastrální území budou již řešena podle záborového elaborátu vypracovaného firmou PROFI Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava.
Pozemky, které přejdou do majetku Kraje Vysočina, jsou uvedeny v materiálu RK-25-2015-66, př. 1. Výkupní cena byla navržena ve výši 100 Kč/m2 a přibližně polovina vlastníků s prodejem souhlasí.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina a vlastníky pozemků kupní smlouvy na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-25-2015-66, př. 1 za účelem realizace budoucího rozšíření silnice v rámci akce II/353 Stáj - Zhoř .
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nybýt z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky dle materiálu
RK-25-2015-66, př. 1 za kupní cenu 100 Kč/m2.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smlouvy.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s výkupem pozemků od fyzických osob.

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s výkupem pozemků od fyzických osob.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky dle materiálu RK-25-2015-66, př. 1 za kupní cenu 100 Kč/m2 z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Kraje Vysočina
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz