Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-65

RK-25-2015-65.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-25-2015-65
NázevZměna usnesení 0299/04/2015/ZK
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řešení změnu usnesení 0299/04/2015/ZK, kterým bylo rozhodnuto nevyužit předkupní právo k pozemku zastavěnému mostním obloukem mostu ev.č. 35424-3 v k. ú. Obyčtov.
Výše uvedeným usnesením rozhodlo zastupitelstvo kraje nevyužít předkupní právo k pozemku par. č. 1869/9 - vodní plocha, tok přirozený o výměře 1 813 m2 oddělenému z pozemku par. č. 1868/3 v k. ú. Obyčtov. Tento pozemek je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Povodí Moravy, a.s., který ho prodává do vlastnictví obce Obyčtov.
Při tvorbě původního materiálu došlo k chybě v psaní, kdy správné označení pozemku, u kterého se má Kraj Vysočina vzdát předkupního práva, je pozemek par. č. 1868/9 - vodní plocha o výměře 1 813 m2 v k.ú. Obyčtov. V popisu problému byl pozemek označen správně, k chybě došlo v návrhu usnesení.
Ministerstvo zemědělství, které schvaluje prodej výše uvedeného pozemku do vlastnictví obce Obyčtov, trvá na předložení opraveného usnesení, nepostačuje vysvětlení, že se jedná o písařskou chybu.
Návrh řešení OM navrhuje změnit usnesení 0299/04/2015/ZK tak, že bude změněno číslo pozemkové parcely.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0299/04/2015/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nevyužít předkupní právo k pozemku par. č. 1869/9 - vodní plocha, tok přirozený o výměře 1813 m2, oddělenému GP č. 281-56/2013 z pozemku par. č. 1868/3 v k. ú. Obyčtov, nad kterým se nachází mostní oblouk mostu ev. č. 35424-3 ve vlastnictví Kraje Vysočina.
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nevyužít předkupní právo k pozemku par. č. 1868/9 - vodní plocha, tok přirozený o výměře 1813 m2, oddělenému GP č. 281-56/2013 z pozemku par. č. 1868/3 v k. ú. Obyčtov, nad kterým se nachází mostní oblouk mostu ev. č. 35424-3 ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz